Kezdőoldal | FellépéseimSzékely Himnusz

     
     

A Székely Himnusz néven ismertté vált ének 1921-ben született.
Szerzői Erdélyből Magyarországra települt és itt tanuló fiatalemberek:

Csanády György és Mihalik Kálmán.

A Székely Himnusz eredetileg nem himnusznak íródott,
de a köztudatban így gyökerezett meg.
A közelmúlt sokszor nehéz és zavaros évtizedeiben
számtalan nem hiteles, bővített változata született.

 
     


- A: eredeti szöveg; - B: általában énekelt szöveg
 

Csanády György Székelyudvarhelyen született 1895. február 23-án, és az itteni Református Kollégiumban érettségizett 1913-ban. A budapesti Kereskedelmi Akadémián szerzett oklevelet, de nem a szakmájából, hanem az irodalomból élt. Az I. világháborúban katonaként megsebesült. Magyarország-ra költözött, és 1920-21-ben ötödmagával megalakítja a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületét. Budapesten, 1952. május 3-án halt meg. A Farkasréti Temetőben temették el, de később - végakarata szerint - hamvait Székelyudvarhelyen, a Református Belvárosi Temetőben, a családi sírban helyezték el.

Mihalik Kálmán Oravicabányán született 1896. február 21-én. Kolozsváron a piarista gimnáziumban, majd az unitárius főgimnáziumban tanult, itt érettségizett 1915-ben. Mivel katolikus volt, vallásórára a kegyesrendiek által vezetett főgimnáziumba járt. A kolozsvári egyetem orvosi karára iratkozott be. A háborúban ő is fronton teljesített szolgálatot. A háború után tanulmányait Szegeden folytatta, majd az itteni egyetemen lett tanársegéd. 1922. szeptember 6-án, 26 éves korában, tífuszban halt meg, Szegeden; sírja a Belvárosi Temetőben van.

     
     

     

Csanády György,
a Székely Himnusz szövegírójának sírhelye
Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhelyen, a Református Belvárosi Temető bejáratánál három kopjafa van.
Ezek közül a középső Csanády Györgynek állít emléket.

     
 
     
     
     

Csanády György sírját megtaláljuk, ha a fenti képen látszó kopjafáktól kiindulva,
a felfelé menő uton tovább haladunk.

     

 

     
     

A családi sír
és a sírhely kerítésén lévő
márványtábla

 

     

A sírkő a temető kerítése felől nézve

 

     
     

 

  Ünnepi megemlékezés
Mihalik Kálmán születésének 80. évfordulóján

 

 


 

Kezdőoldal | Fellépéseim


 

Takács Éva
nepdal@gmail.com