Bonny Portmore
Ír népdal

Arr. Loreena McKennitt

Ford. Vida Andi
O Bonny Portmore, you shine where you stand
And the more I think on you the more I think long
If I had you now as I had once before
All the Lords in Old England would not purchase Portmore.

O Bonny Portmore, I am sorry to see
Such a woeful destruction of your ornament tree
For it stood on your shore for many's the long day
Till the long boats from Antrim came to float it away.

O Bonny Portmore, you shine where you stand
And the more I think on you the more I think long
If I had you now as I had once before
All the Lords in Old England would not purchase Portmore.

All the birds in the forest they bitterly weep
Saying "where will we shelter or where will we sleep?"
For the Oak and the Ash they are all cutten down
And the walls of BONNY PORTMORE are all down to the ground.

O Bonny Portmore, you shine where you stand
And the more I think on you the more I think long
If I had you now as I had once before
All the Lords in Old England would not purchase Portmore.

The destruction of old growth forests has become an
important conservation issue in recent years, but it
is not a new phenomenon. Over the centuries many
of Ireland's old oak forests were leveled for military
and shipbuilding purposes. Only recently has there
been an effort to reestablish these great hardwoods.
The Great Oak of Portmore stood on the property
of Portmore Castle on the shore of Lough Beg. - L.M.

Ó, Bonny Portmore, te fényes, ragyogó
Nem feledlek, úgy hiányzol, szívem úgy vágyik rád
Ó ha egyszer, még az egyszer te lehetnél otthonom,
Soha egyik angol lord sem birtokolná Portmore-t.

Ó, Bonny Portmore, szívem ettõl úgy sajog
Ékes tölgyfád pusztulását látni szörnyü fájdalom
Hisz oly rég, annyi éve állt már a partodon
S jöttek Antrim nagy hajói, õk okozták halálod..

Ó, Bonny Portmore, te fényes, ragyogó
Nem feledlek, úgy hiányzol, szívem úgy vágyik rád
Ó ha egyszer, még az egyszer te lehetnél otthonom,
Soha egyik angol lord sem birtokolná Portmore-t.

Erdeidben mindenfelé siratót zeng a madár
Azt dalolják: "Hol a fészkünk, fejünk hová hajthatnánk?"
Hisz a Tölgyfák, hisz a Kõris, mind kivágva, egy sem él
BONNY PORTMORE várfalai lerombolva föld színén.

Ó, Bonny Portmore, te fényes, ragyogó
Nem feledlek, úgy hiányzol, szívem úgy vágyik rád
Ó ha egyszer, még az egyszer te lehetnél otthonom,
Soha egyik angol lord sem birtokolná Portmore-t.

Napjainkban fontos kérdéssé vált a régi nagy erdõségek megmentése a pusztulástól, de a jelenség nem újkeletû. Írország legtöbb nagy tölgyerdejét az évszázadok során a hadászat és a hajóépítés pusztította ki. Csak a legutóbbi idõkben ismerték fel, hogy vissza kéne állítani ezeket a nagy tölgyeseket. A portmore-i Nagy Tölgy a portmore-i Vár birtokán állt, Lough Beg partvidékén. - L. M.


© CopyLEFT ANdi, 1998. Licensed under GPL