A második nemzetség

Fonetikai megfelelõje: h
JELENTÉSE:
váratlan veszteség, megpróbáltatás, pusztulás, betegség, megtisztulás, próbatétel, karmikus lecke, drasztikus változás
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
nemkívánatos hatások megszüntetésére, pusztító beidegzõdések megtörésére
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Ragnarök, Loki, Fagyóriások
ELEMZÉS:
A régi dolgok pusztulása nélkülözhetetlen az új fejlõdéséhez, ezt tartalmazza Ragnarök õsi skandináv mítosza is. Mindezt figyelembe kell vennünk, ha meg akarjuk érteni ezt a rúnát. Érdekes, hogy hagalaz sowulo (a tûz) és isa (a jég) között helyezkedik el. Ez a skandináv teremtésmítoszra és a két elem közt feszülõ teremtõ lehetõségre emlékeztet minket, még akkor is, ha találkozásuk elsõ látásra pusztítónak tûnhet. Akárcsak a Tarot-ban a Torony, hagalaz is csak abban az esetben negatív rúna, ha annak vesszük, és ha figyelmen kívül hagyjuk tanítását. A második nemzetség kezdõrúnája, kezdetet és véget egyaránt jelképez, felráz minket wunjo biztonságából és elégedett nyugalmából. Amikor úgy érzed, hogy túl jól mennek a dolgaid, biztos lehetsz abban, hogy hamarosan egy egészséges, jó nagy puffanást várhatsz a Sorstól, csak figyelj erõsen.

Az efféle, istenektõl eredõ "ébresztõk" végigkísérik egész életünket, ám gyakran félreértjük ezeket, mintha valami képzelt bûnünkre adott isteni büntetés lenne, holott valójában csak arra szolgál, hogy újra ráirányítsa figyelmünket életünk folytonosan ismétlõdõ rossz beidegzõdéseire. Sajnos ezek az esettípusok egyre súlyosabb és súlyosabb formában ismétlõdnek mindaddig, amíg meg nem tanuljuk a leckét, és meg nem törik a rossz beidegzõdési minta.

Például ha valaki nem tudja megtörni egy bizonyos embertípus iránti függõségét, mindig olyan kapcsolatokban fogja találni magát, ahol újra meg újra, egyre katasztrofálisabb végkifejletbe sodródik társával együtt, egészen addig, míg fel nem ismeri a beidegzõdött rossz mintát, amibõl az egész helyzet ered, és akaratával meg nem töri.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: n
JELENTÉSE:
ínség, nehézség, felelõsség, elégedetlenség, akadály, frusztráció
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
kívánság beteljesüléséért
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Freyr és Gurd, Otter aranya
ELEMZÉS:
Amennyiben hagalaz "repülõ merõkanál", nauþiz az üres csésze. Finom, gyöngéd figyelmeztetés, hogy semmi sem úgy történik, ahogy kéne. Az élet mintegy kizökken, és úgy tûnik, semmi sem sikerül. Nem számít, mennyid van, úgysem elég sosem, mindig valami több, valami jobb után vágyódunk. Pozitív oldalról nézve, ez a kielégítetlenség az, ami kizökkenthet minket wunjo relatív biztonságából, és a változás felé ösztökél.

Nauþiz a vágyak és a vagyontárgyak közti egyensúlytalanságot jelképezi. Hatással lesz utazásodra, ahogyan megoldod ezt a helyzetet, de az egyensúlytalanság tudatosítása önmagában véve is megvilágosító erejû lehet. Arra késztet, hogy alaposabban megvizsgáld és esetleg átfogalmazd értékrendedet és prioritásaidat, valamint visszakényszerít boldogulásod útjára.

Talán Joseph Campbell mitológus fejezte ki legjobban, amikor azt mondta: "Kövessük üdvösségünket", más szavakkal: ha olyan dolgokkal foglalkozunk, amik a legtöbb örömet szerzik nekünk és elégedettséggel töltenek el, akkor biztosak lehetünk abban, hogy spirituálisan helyes úton járunk. Nauþiz segít megtenni az elsõ lépést ezen az úton, azáltal, hogy tudatja velünk: eltévedtünk.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: i
JELENTÉSE:
tétlenség, blokkolt állapot, stagnálás, lehetõség, türelem, elmélkedés, visszavonulás, nyugalom
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
egy folyamat megállítására, egy elemi forma kinyilvánítására
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Auðumla, Nifelheim
ELEMZÉS:
A modern szimbológiában a tûz általában férfi-elem, a jég (vagy föld) nõi, de nem tudjuk, vajon a skandinávok is osztották-e ezt a nézetet. Egy biztos, a jég mindennapos életük állandó tényezõje volt. Szinte egész éven át fenyegette termésüket és hajóikat, ugyanakkor a teremtés szimbóluma is volt, amibõl mindenfajta élet eredhet.

Valamit sejtetni enged a skandináv gondolkozásból, hogy felismerték annak szükségszerûségét: hozzá kell kapcsolódniuk egy ilyen látszólag pusztító elemhez az élet fenntartására. A tûz, jóllehet, meleg és kellemes, azonban ellensúlyozni kell a tél hidegével, ahogyan a születést ellensúlyozza a halál. Lám, még az alvás során történõ kis meghalás is nélkülözhetetlen szellemi és testi jólétünkhöz.

Isa magában foglalja mindezeket az elgondolásokat, de elsõsorban az aktivitást megelõzõ nyugalmi periódust jelenti, és önmagában formálja azt az anyagot, melybõl az élet keletkezik. Isa olyan anyag, mely önmagában élettelen, de energiával egyesülve csillagok anyagává változott. Isa a mozdulatlan forma, ami hatással volt az ellenállhatatlan erõre. A skandinávok sokféleképp elõrejelezték Einstein elméletét a világ keletkezésérõl, felismerték, hogy a világon mindenben benne van a tûz és a jég (energia és anyag) egyaránt, és hogy kettejük kapcsolata határozza meg az életfolyamatokat.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: j
JELENTÉSE:
változás, fordulat, jutalom, mozgás, termelékenység, elkerülhetetlen fejlõdés
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
változás elõidézésére, termékenységért és növekedésért
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sif, Thor, Freyr, Granni
ELEMZÉS:
Manapság, amikor központi fûtéssel fûtünk és februárban is narancsot ehetünk, nehéz elképzelni, hogy valaha mennyire szoros kötelékben éltek az emberek az évszakokkal, legfõképpen a távoli északi éghajlaton. Az évszakok változásai nemcsak az idõjárást befolyásolták, hanem a napi aktivitásra és az emberek étrendjére is hatással voltak. Az állandó változás volt a normális, és a kérdés nem az volt, hogy harcolni kell-e ez ellen, hanem hogy hogyan lehet ráhangolódni. Az ókori (esetleg némelyik mai) földmûveseknek nem kellett naptárba nézni ahhoz, hogy tudják, mikor kell vetni, nem kellett meteorológiai elõrejelzést hallgatniuk ahhoz, hogy tudják, mikor várható havazás. Az évszakok változásai a vérükbe, csontjaikba ivódtak, és egész létük attól függött, mennyire képesek elfogadni a változásokat.

Jera úgy következik Isa után, mint ahogy tél után tavasz jön. A jég fagyos állandóságát az évkerék fordulása töri meg, és minden újra mozgásba lendül, az örök törvény szerint. Most kitörhetünk a "negatív" rúnák egész rendszerébõl, amikkel a második nemzetség kezdõdött. Ezt sem a jég elleni harccal vagy elmeneküléssel , sem pedig a sors méltánytalansága fölötti siránkozással nem vihetjük véghez, csakis azzal, ha tanulunk azok tapasztalataiból, majd egyszerûen kivárjuk az elkerülhetetlen olvadást. Jera az áldozati bor - az életet hozó ellentétekhez való kapcsolódás terméke. Viharok jöhetnek és mehetnek, de a nap mindig a helyén marad és az élet általában véve egészen jó. Élvezd, amíg élvezheted.

_____________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: ei
JELENTÉSE:
változás, beavatás, szembesülés félelmeinkkel, fordulópont, halál, átalakulás
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
jelentõs változás elõidézésére, átmeneti korszak megkönnyítésére
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Hel, Yggdrasil
ELEMZÉS:
A tiszafa idõtlen idõk óta elválaszthatatlan a rúnáktól, mágiától és a haláltól, Észak- és Nyugat-Európában egyaránt. Számos oka van ennek az õsi kapcsolatnak, de alapvetõen abból ered, hogy a tiszafa örökzöld növény, ami a téli halál idején is megtartja zöld színét, és mert piros bogyói az élet vérét jelképezik. A tiszafa különösen hosszú életû, ezáltal szinte "halhatatlan". Már a kelták kora elõtt is nagy tisztelet övezte, és ez a keresztény korban is folytatódott.

Eihwaz a fuþark tizenharmadik rúnája, és az ábécé közepét jelzi. (Érdekes, hogy a Tarot-ban a Halál kártyája is a tizenharmadik lap). Ez a rúna fordulópontot jelöl a rúnikus utazás során, és a beavatási folyamat átalakulását mutatja. Az átmenet minden rítusában, különösen azokban, melyek a felnõttéváláshoz kötõdnek, jelen van a halál szimbolizmusa - az az elgondolás, hogy az egyénnek formálisan "meg kell halnia" és egy új personának kell születnie.

Eihwaz az átjáró, amin keresztül be kell lépnünk Hel birodalmába, hogy elnyerjük a halandóságunkról szóló tudást és ennek elfogadását, valamint azokat a misztériumokat, amiket csak a Halál Sötét Asszonyától tanulhatunk meg. A folyamat valóban ijesztõ, de keresztül kell mennünk rajta, hogy szembesüljünk legmélyebb félelmeinkkel, majd egyfajta bölcsességgel fogunk belõle kiemelkedni, amit megtanítanak nekünk, ám meg is kell tapasztalnunk. Eihwaz a bölcsességhez vezetõ kapu, élet (jera) és újjászületés (perþ) közt helyezkedik el.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: p
JELENTÉSE:
újjászületés, misztérium, mágia, jóslás, termékenység, szexualitás, új kezdet, prófécia
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
termékenységért, gyermekszülés megkönnyítésére, segítség jósláshoz és mágiához, pszichikai képességek növelésére
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Freya, Angrbode
ELEMZÉS:
Perþ aktuális értelmezése mindig is ellentétes véleményeket szült a rúnakutatók körében. A problémát az okozza, hogy a szó elsõ hangja, a "P" az ógermán nyelvben másutt nem fordul elõ, ez vezetett ahhoz a feltételezéshez, hogy a szó más nyelvbõl átvett jövevényszó. Az óangol rúnaversbõl arra lehet következtetni, hogy mindenképp valami játék tartozékát jelentette, a sakk gyalogfigurája vagy kockavetõ pohár lehetett. A kockavetõ pohár jelentés különösen érdekes, mert nemcsak a rúna alakjához illik, hanem azt is sugallja, hogy eredetileg a rúnákat is ilyenben tarthatták. A perþ másik értelmezése a szláv "pizda" szóból ered, ami vulvát jelent. Ez a jelentés (bár homályos és valószínûtlen) beleiilik a rúnafejlõdés menetébe, amennyiben a halált követõ újjászületést szimbolizálja. Mint az Istennõ méhének jelképe, ugyanazt a titokzatos és rejtett értelmet hordozza, mint a "kockavetõ pohár", szószerinti "vulva"-értelemben azonban olyan erõs, nõies, szexuális többletet ad uruzhoz, ami egyébként hiányzik a fuþarkból.

Akárhogy is értelmezzük perþet (és ismétlem: valójában senki nem tudja biztosan a jelentését), mindenképpen egy olyan edényt szimbolizál alapvetõen, ami táplál és "szül", mélyében olyan misztériumok titkait tartja elrejtve, melyek csak a halál beavatása után kerülhetnek napvilágra. A rúna szorosan kapcsolódik a sorsfelfogáshoz, vagyis már születésünk pillanatában eldõl, milyen lesz az út, amelyen járunk, függetlenül attól, hogy miket teszünk utunk során. Ha megszülettünk, döntenünk kell: vakon követjük az okok és következmények, hatás és ellenhatás láncolatát végig az utunk során, vagy megpróbáljuk megérteni a számunkra fontos leckék tanítását a rúnák vagy más segédeszközök segítségével. Perþ ennek a folyamatnak a kezdete és beteljesítésének eszköze.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: x, z
JELENTÉSE:
védelem, közremûködés, védelem, figyelmeztetés, támogatás, mentor, etikai dilemma
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
védelemért, vadászathoz
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Heimdall, Gjallerhorn
ELEMZÉS:
Heimdall érdekes és rejtélyes alakja a skandináv mitológiának, és algiz rúnája jut róla eszembe, mert az õ szerepe is védõ, õrzõ. Õ a világok határmezsgyéit elválasztó kapu õre, aki minden belépõre és távozóra felügyel. Leginkább híres szarváról ismert, de kardja is fontos a rúna megértéséhez. Snorri említi, hogy a kard költõi elnevezése "Heimdall feje", a fej költõi neve pedig "Heimdall kardja". Ez különösen fontos, ha tekintetbe vesszük hozzá azt is, hogy nevének egyik változata, a "Heimdali" kost jelent. A kos képén keresztül a kard és a szarv egyaránt ugyanazon kép különbözõ részei. Mindkettõ (akárcsak a szarvasagancs) a hatalom jelképe, ami helyzettõl függõen támadásra és védekezésre is felhasználható.

Utazásunk során már átjutottunk halálon és újjászületésen, most pedig, mielõtt visszatérünk saját világunkba, szembe kell néznünk a Kapu Õrével. Õ az, aki arra figyelmeztet minket, hogy bölcsen éljünk újonnan megszerzett hatalmunkkal. Többé nem érhetjük be saját személyes fejlõdésünkkel, hanem tudatában kell lennünk, hogy másokra is hatással vagyunk. Válságos fordulópont, ahol döntenünk kell: az etikai normák elfogadását választjuk-e, vagy nem törõdünk azzal, hogy másokra is hatunk, csak saját boldogulásunkkal foglalkozunk. Kard van tehát a kezünkben, és el kell dönteni, támadásra vagy védekezésre fogjuk-e felhasználni.

______________________________________________________________

Fonetikai megfelelõje: s
JELENTÉSE:
siker, pozitív energia, növekedés, hatalom, aktivitás, termékenység, egészség
MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:
energia, erõ, siker, gyógyítás, termékenység érdekében
HOZZÁKAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:
Sunna
ELEMZÉS:
A világ minden vallásában szentnek tartották a Napot. Fénye és melege az életet és növekedést jelenti, mindent, ami jó. Az északi kozmológia úgy írja le a napot, hogy kocsival megy körbe az égen, amit egy nagy farkas húz, ezt Ragnarok elnyeli. Az indoeurópai pogányok körében a napot lóval társították, gyakran úgy jelenítették meg, hogy lovasszekéren járja körbe az eget. Mindkettõ élet- és termékenység-szimbólum, férfias jellegûek, ámbár egy skandináv mítosz szerint egy leány vezeti a szekeret. A swastika vagy napkerék a neolit-kor óta ismert állandóan visszatérõ motívum, Európa- és Ázsiaszerte elõfordul sziklarajzokon. A nap rúnája maga is e jelkép variációja, mozgást és energiát sugároz.

Sowulo a második nemzetség végét jelzi, és akárcsak wunjo, ez is sikert és dicsõséget reprezentál. Ám a Valhalla nyugalmával és ellazulásával szemben a nap igencsak aktív szimbólum. Sikeresen eljutottunk a nemzetség végéig, pozitív eredménnyel zártuk le, de ezesetben teljesen tisztában vagyunk az univerzum változékony és mulandó természetével. Láthatjuk a farkas nyomát, és tudjuk, hogy folytatnunk kell utunkat. Most nem kell kizökkennünk biztonságos helyzetünkbõl, hanem magunktól kell az indulást választanunk, hogy folytathassuk utunkat.


© CopyLEFT ANdi, 1999. Licensed under GPL