RÚNAJÓSLÁS

Három nagytudású lány
Érkezett a fák alól:
Eredet és Változás.
Õk formálták Tartozást.
Megalkották a törvényt,
Választottak léteket
Az idõk gyermekeiért,
S az emberek sorsáért.

- Völuspŕ

Az olvasat megtanulása

Ahhoz, hogy olvasni tudjuk a rúnákat, legelõször is meg kell tanulnunk az egyes jeleket. Ez nem szükségszerûen azt jelenti, hogy a könyvben található értelmezéseket be kéne bifláznunk, jóllehet, a rúnanevek megfelelõ írásjegyeit meg kell tanulnunk kívülrõl mindjárt az elején. Végy minden nap magad elé egy rúnát, kezdd a fehuval, , fejezd be othilával, és meditálj velük. Sokféle gyakorlat létezik, amiket naponta elvégezhetsz, hogy segítsenek ebben: engedd tudatodba azokat a szavakat, melyeket felidéznek az egyes rúnák nevei, vizualizáld, lépj velük fizikai kapcsolatba, stb.

Folyamatosan vezess naplót rúnaolvasataidról. Bár kilences rúnát vetni nem olyan könnyû, mint a tarot kivetett lapjait feljegyezni, azért csak próbáld meg, megéri a fáradságot. Jegyezd fel azt is, melyik rúna esik fejjel lefelé és fejjel lefelé, hogyan értelmezed, mit jelent egészében véve, és mik az általános benyomásaid. Ha a rúnavetés idején nem is érzel semmit, késõbb megvilágosodhat az értelme, és ez biztatást ad neked, hogy eztán jobban hallgass az ösztöneidre (még akkor is, ha biztos vagy abban, hogy tévedsz!).

Néhány rúnajósló módszer

Mivel nincs megbízható történeti leírásunk a rúnajóslásról, tulajdonképpen bármilyen módszert választhatjuk, egyaránt hatékony lehet. De a rúnák bizonyos jellegzetességei miatt egyes módszerek jobban illenek hozzá, mint mások. Például a legtöbb rúnát kis fa- vagy agyag-, kõdarabra vésik. Ezekkel úgy a legjobb jósolni, ha összeszedjük és szétvetjük õket, ez jobban illik hozzájuk, mint meghatározott sorrendben letenni egymás után, mint a tarot-t. A norvég irodalomban is megtalálható a rúnajóslásnak ez a módja.

Azt szoktam ajánlani azoknak, akik a Tarot-hoz vannak szokva, hogy átmeneti módszerként használják ugyanezt a rúnajósláshoz is, de végülis arra jutottam, hogy ez egyáltalán nem lényeges. Ha úszni akarsz megtanulni, legjobb, ha egybõl beleveted magad a vízbe!

Egyes könyvek egyenes és fordított jelentést rendelnek a rúnákhoz (akárcsak a Tarot kártyalapoknál). Ez nyilván egyáltalán nem praktikus, ha rúnát vetünk, mivel ilyenkor eshet az oldalára is, vagy ritkán még a sarkára is. A praktikus okokon túl a skandináv világfelfogás is igazolja e módszer tévességét: az õ világképük nem polarizált volt, a világ nem "fekete" vagy "fehér", ezért a rúnák jelentése sem lehet "jó" vagy "rossz".

A legfontosabb azonban az, hogy azt a módszert válaszd, melyet a legjobbnak tartasz. Ha kevésnek tartod az egyszerú rúnavetést, és jobban megszerkesztett olvasatra vágysz, találj ki valami kirakási mintát. Ha a kilences vagy tizenkettes rúnavetést túl bonyolultnak találod, három vagy négy rúnát vess. A rúnák maguk megmondják , hogyan akarnak jósolni neked. Különbözõ méreteik, formájuk és anyaguk szerint eltérõ módszert igényelnek, és neked képesnek kell lenned arra, hogy meditáció és tapasztalat útján kiválaszd a rúnák és a magad "személyiségének" egyaránt legmegfelelõbb technikát. De aztán következetesen tartsd magad a kiválasztott technikához.

A legtöbb ember végül kialakítja a saját rúnajósló módszerét, de kezdésnek itt van néhány minta:

1. Egyrúnás gyors jóslás
Ez a módszer alkalmas arra, hogy gyors, tömör választ adjon valamilyen kérdésedre. Naponta alkalmazható meditáció alanyaként, vagy lefekvés elõtt a nap általános áttekintésére. Gondolj egy bizonyos kérdésre. Végy ki egy rúnát a zsákjából, és nézd meg. A válasz lehet nyilvánvaló igen vagy nem, de az is lehet, hogy feltételesebb választ kapsz. Ha úgy érzed, hogy a kiválasztott rúna nem ad érthetõ választ a kérdésedre, tégy fel másik kérdést, vagy máskor próbáld meg újra.
2. A Nornák (vagy Háromrúnás Gyors)
Ez a módszer segíthet egy adott helyzet átfogó áttekintésében, és jövõben bekövetkezõ eseményhez adhat ötletet.

Hogy mennyi információt nyersz belõlük, az attól függ, mennyi idõt töltesz az értelmezésükkel, és mennyire tudod megérteni õket. Húzz egy rúnát és fektesd magad elé, jellel fölfelé. Ez a rúna az elsõ Nornát jelenti, - azokat a múltbéli eseményeket, melyek elõsegítették a jelenlegi helyzet kialakulását. Húzz egy másik rúnát és tedd a másik mellé. Ez a másik Norna - a jelenlegi helyzet, ami gyakran elkerülhetetlen változáshoz vezet. Húzz egy harmadikat, tedd melléjük. Ez a harmadik Norna, ami a legnehezebben értelmezhetõ. Egyes esetekben az egyén elkerülhetetlen végzetére, máskor viszont egész egyszerűen a mostani helyzet végeredményére utalhat, ha az nem változik addig, sõt lehet a különféle lehetõségek közül valamelyik. Csak az ösztöneidre hallgatva tudod eldönteni, éppen melyik esetrõl van szó.

3. A római módszer
Ezt írja le Tacitus a Germaniában. (Tac. Germ. 10.) Valójában a Háromrúnás gyors módszer egyik változata, néhány rituális részlettel gazdagítva. Ha valóban helyesen akarod végigvinni, menj ki a szabadba, keress egy gyümölcstermõ fát, arról vágj ágakat, azokba vésd a jeleket, hogy mindig friss rúnakészleted legyen a jósláshoz. Teríts a földre egy tiszta fehér lepedõt. Fogd a kezedbe az összes rúna-ágat, és szórd a lepedõre. Fohászkodj Odinhoz, és végy ki találomra három rúnát anélkül, hogy rájuk néznél. Értelmezheted õket egyszerre is, de egyenként is, a fent ismertetett Nornás módszerrel.
4. Kilenc rúna vetése
Ez a módszer részletesebb áttekintést ad az egyén helyzetérõl, megmutatja, hol állsz éppen spirituális utadon, rávilágít a választható és lehetséges körülményekre. A kilences önkényes szám - szíved szerint válassz számot. Én a kilencest választottam, mert a) a hármas és többszörösei mágikus jelentõségűek a skandinávok számára is b) elég nagy szám ahhoz, hogy részletesebb értelmezést tegzen lehetõvé, de annyira nem nagy, hogy túlbonyolítsa. A legtöbb ember kényelmesen tud akezében tartani kilenc rúnát.

Végy ki a zacskóból kilenc rúnát. Tartsd a kezedben egy rövid ideig, és koncentrálj a kérdésedre (ha van). Aztán szórd a rúnákat az asztalra, földre, vagy ha van egy kendõd, arra. Elõször azokat olvasd el, amik jellel fölfelé esnek le. Ezek a mostani helyzeteddel függnek össze meg az ehhez vezetõ körülményekkel. Igencsak szubjektív, ki hogyan olvas rúnát, de általában a középre esõ rúnák számítanak leginkább, a szélekre esõk pedig kevésbé jelentõsek, vagy pedig általánosabb hatásokat mutatnak. Az egymáshoz közel esõ, esetleg érintkezõ rúnák gyakran kedvezõen erõsítik egymás hatását, sõt utalhatnak valami egészen egyedülálló dologra is, a fonákjukra esõ rúnák viszont ellentétes hatásokat jelenthetnek. Elõfordulhat, hogy valamelyik rúna kívül esik a kendõn, vagy leesik az asztalról. Egyesek szerint ezek a rúnák különös jelentõségûek, mások szerint teljesen figyelmen kívül hagyhatók.

Miután megnézted a jellel fölfelé esett rúnákat (és meg is jegyezted, melyek voltak), fordítsd felfelé a többit, anélkül, hogy elmozdítanád õket eredeti helyükrõl. Ezek külsõ vagy jövõben bekövetkezõ hatásokra utalnak, és jelzik a lehetséges következményeket. Tõled függ, hogyan értelmezed a különbözõ elhelyezkedéseket és mintákat, de ha már felállítottál magadnak néhány általános szabályt, lehetõleg tartsd is be õket. Mint már mondtam, rendkívül fontos a következetesség. Ezzel együtt, a rúnaolvasás természeténél fogva igen képlékeny, szubjektív dolog. Lehetõleg ne nagyon bonyolítsd túl az értelmezéseidet, nem kell minden egyes háromszögnek, négyszögnek és tetraédernek jelentést tulajdonítani. A rúnák olyanok, mint az emberek - sosem tudhatod, hogyan fognak viszonyulni egymáshoz, akiket bemutatsz egymásnak. Egyszerûen csak figyelj a minden egyes olvasatban feltûnõ mintákra és kapcsolatokra, és vedd észre, milyen értelmezéseket sugallnak.

Rúnaolvasásaim végén általában elõhúzok még egy rúnát a zacskóból. Ez segít megerõsíteni (vagy idõnként kétségbe vonni) az értelmezésembõl adódó következtetéseket, és tisztábban érthetõvé válik az egyébként szétszórt és bonyolult rúnavetés.


© CopyLEFT ANdi, 1999. — Licensed under GPL