RáolvasóLassanSamhain NightBeltaneHa eljössz megintEsteFarkasokkal futó

RÁOLVASÓ

Várásomban várom
Látásomban látom
Erdõn járó Lebeke
Lebegõ léptû
Fûszál-libbenésû
Ködfelhõ-köntösû
Szivárványt villantó
Harmatot hullajtó
Szellõvel kacagó
Kilencbõl marad nyolc
Nyolcból marad hét
Hétbõl marad hat
Hatból marad öt
Ötbõl marad négy
Négybõl marad három
Háromból marad kettõ
Kettõbõl marad egy
Egybõl semmi sem marad
Erdõn járó Lebeke
Ruhád szegélye
Földet söpörje
Fû lábad elõl hajoljon
Ágak utadból kitérjenek
Rontás, igézés reájuk szálljon
Belõlük nálad semmi se maradjon.

ESTE

Sós tengeri szél
Rozsföld illata
Ezüstös pikkely
Aranyszín morzsák
Az asztalon
Hal és kenyér
Vacsorára hazaérsz, tudom.

SAMHAIN NIGHT

Égre száll
égre száll
égre száll
koromfeketén

<You have a message from me>

égre száll
égre száll
égre száll
koromfeketén

Föld szava szólít
Föld szava szólít
Föld szava szólít
lánglobogás

tûztánc tûztánc
messzire szálló
messzire szálló
tündérláng

nyirkos a kóró
nyirkos a kóró
bogáncsnak ága
tûzre vele

füstje az égre
fölfele szálló
sûrü a pára
égre gomolygó

Fehér boríték
rejti a múltat
láng foga csattog
félbeharapja
ég fele szálló
papírdarabka
lassu enyészet
sárgul az írás
görnyed a teste
szénszinü hernyók
tûz-tekeregnek
ég fele szálló
szénszinü csillag
hamuvá hamvadt
három mozdulat

Egy csak a kezdet
Kettõ a kínja
Három a holta
Újra születtem.

LASSAN

Elindult egy kar
Lassan forogva
Valaki forgatja
Húsdaráló kése
Hidegen csillan
éles kés
Lassan forgatja
Körbeér megint
Éles karmai
Gyomromba marnak
S valaki lassan
Fokozatba kapcsol
Nehézkesen dohogva
Dübörögve remegve
Beindul a gép
Tompán zakatol
S a húsdaráló kése
Gyomromban
lassan
körbefordul
megint

FARKASOKKAL FUTÓ

Fejét égnek szegve üvölt
Teliholdat harcbahívó
Sötét vadont felriasztó
Hangja végigszáll a pusztán
Messzi széles pusztaságon
Kilenc kölyke várja vackán
Velük anyjuk, el nem mozdul
Párja mellett mindhalálig
Kilenc kölykét el nem hagyja
Egér húsával táplálja
Rénszarvas a télizsákmány
Rénszarvasnak elesettje
Leggyöngébbje, védtelenje
Mérföldeken át követi
Ûzi, hajtja, bekeríti,
Leteríti hosszú harcban
Gyõztes, fáradt, elcsigázott
Szemében a Farkasisten
Sárga fénye fel-fellobban
Szürke prémje páragõzös
Horpaszában szíve lüktet
Fáradt, gyõztes, elcsigázott
Véres lábbal vánszorogva
Elvergõdik otthonába
Holtáig hû párja mellé
Leroskad a kölykök mellé
Párja minden neszre éber
Nyelve gyöngéden lemossa
Sebeit mind gyógyítgatja
Kilenc kölyök szuszogása
Elcsöndesül már a puszta
Fáradt, elcsigázott álom
Elcsöndesül már a puszta.

BELTANE

Sebzett szárnyú madaram
Hol alszol ma éjjel?
Álmod éjjel megzavarják
Harci gépek húznak délnek
Zene bömböl hangszóróból
Körhinták és céllövölde
Harci gépek túlharsogják
Délre húznak, messze délnek
Zenefoszlány hullámzása
Tófölötti párapaplan
Nyár illata, nyár szellõje
Majális víg zsibongása
Harci gépek húznak délre
Diszkózene dübbögése
Lekaszált fû illatába
Arcom ebben eltemetném
Tó mélyében elrejtõznék
Zenefoszlányt tompán hallom
Tó vizében feloldódnék
Zsombék töve rejti arcom
Éjsötétség körülöttem
Harci gépek hangját hallom
Délre húznak el fölöttem
Zenefoszlány helyett hallom
Zenefoszlány helyett hallom.

HA ELJÖSSZ MEGINT

Ha eljössz megint,
Vacsorával várlak.
Hal lesz és kenyér,
Borral kínállak,
Ha eljössz megint.

Ha eljössz megint,
Késsel fogadlak.
Sikítva vágom beléd,
Marokkal tépem hajad,
Ha eljössz megint.

Ha eljössz megint,
Nem nyitok ajtót.
Ölembe ejtett kézzel
A konyhában kuksolok,
Ha eljössz megint.

Ha eljössz megint,
Nem tudom, mit teszek:
Eszemet vesztem akkor,
Szavam is elakad,
Ha eljössz megint.

Az nem lehet, hogy el ne jöjj.


© CopyLEFT ANdi, 2001. — Licensed under GPL