Árnyak könyve

Liber Umbrarum

Book of Shadows

Ez az oldalam fog utoljára elkészülni. És persze életem végéig bõvül. Az Árnyak Könyve a wicca szertartások egyik legszebb, legszentebb  része. Az õsi hagyományok, õsi titkos tanítások  öröklõdnek így át, kézrõl kézre. Az igazi Árnyak könyve kézzel íródik, lehetõleg a legfinomabb pergamenre, vagy valami más különleges minõségû alapanyagra. Az sem mindegy, milyen íróeszközzel íródik. Az írásnak is megvan a maga szertartása.
A beavatott megkapja társaitól azt az Árnyak könyvét, ami az õsök tudását õrzi. Ezt õ maga is átmásolja, kézzel. Ez mindig kiegészül kinek-kinek a személyes jegyzeteivel, személyes tudásával, tapasztalataival. Így mindig továbbadódik az õsi tudás, a legfrissebb tudással ötvözve. A legszentebb házasság ez. A tudás halhatatlanságának diadala.
A weben számtalan izgalmas varázskönyvvel találkozhatsz (Book of Shadows), néhányat fellapozhatsz a linkgyûjteményembõl is. De ne feledd: az igazán mély, õsi tudás mindig titkos marad...

Vissza az indexhez


© CopyLEFT ANdi, 1998. Licensed under GPL