Kodály Zoltán
írta
a népzenéről:
   
   
   
  "Egészséges nemzet életének annyira szerves része,
hogy ott találjuk mindenütt:
jelen van a művészetben, a közoktatásban,
a társadalmi élet megnyilvánulásaiban.
Mindig a nemzeti élet satnyulásának jele,
ha a népzene valamely téren háttérbe szorul."