Holdaskönyv

A HERKENTYŰK ÉNEKEIBÕL

Weöres Sándor - Pásztor Béla

Révész lánya, citerád
engem hí a vizen át.
Várj, jövök, csak felhuzom
rigófészek-papucsom.

Este a tó megárad,
festek rája faágat:
szállj rá, fáradt madárka,
mátkapár, dülj alája.

Ej, ha tudnád, hol voltam!
Lúd-lányokkal mosdottam.
Ne félj tõlem: ingemre
gágogás van hímezve.

Ne kérdd, hajam mért kócos,
ríva jöttem ajtódhoz:
ûztek, majdhogy elértek
zápor-lábú legények.

Három kocsis énekel,
tõlük csórom énekem:
"Gyolcs-babuska csucsoríts!
Szeress, hiszen szíved sincs!"


AZ IFJÚ BOSZORKÁNYOK ÉNEKEIBŐL
A VÉN BOSZORKÁNYOK ÉNEKEIBÕL
A HERKENTYŰK ÉNEKEIBŐL
A GARABONCIÁSOK ÉNEKEIBŐL
A FALAK ÉNEKEIBŐL
A BOLONDOK ÉNEKEIBŐL
A BOHÓCOK ÉNEKEIBŐL
W. S. jegyzete


© CopyLEFT ANdi, 1998. — Licensed under GPL