Fanaptár: május 1.

Z, régi írásmódban ss, mint straif, azaz kökény: Beltane

A rózsafélék közé tartozó kökény (Prunus spinosa "tüskés szilva") a legelterjedtebb európai szilvafaj. Ágai feketésbarnák (innen egyik angol neve: blackthorn "feketetüske"), apró szilvái hamvaskékek (másik angol neve: sloe a.m."kékes", "hamvas"; vö. szl.sliva "szilva"). Színérõl kapta ótörök eredetû magyar nevét is: tör. kök "kék".

Graves a fûz havába helyezi, mivel neve ugyanazzal a betûvel kezdõdik, s mert ez idõ tájt hozza fehér virágait. A "Fa Anyja", ahogy a kökényt a franciák hívják, baljós növény. Angliában ma is félik a boszorkányok kökényfából való fekete varázspálcáját. Graves az ang. strife ("viszály,harc") szót összekapcsolja a kökény ír straif nevével. Virágzásakor általában hideg szelek járnak, ezért ezt az idõszakot "kökénytélnek" is nevezik. Másik angol neve a sloe és az "öl, agyonver" jelentésû slay a régi angolszász nyelvben még igen közel álltak egymáshoz (slah, ill. slahan, vö. közép-ír slacc "kard"; a hiedelmek keletkezésében óriási szerep jutott a népi etimologizálásnak). Tegyük hozzá, a kökény kemény fájából fõleg botot, fegyvert és szerszámnyelet faragtak. Ókori tudósítások szerint a kelta harcosok kékre festették, tetoválták magukat. A testre mért csapástól ugyanis elkékül a bõr.

Késõbb egyes vidékeken a keresztények azért néztek rá rossz szemmel, mert azt hitték, ágaiból fonták Krisztus töviskoszorúját. (húsvét ugyanis a fûzfa-hónapba még éppen beleeshet).

Hogy pontosan hol is a helye a naptárban, arra nézve az a hiedelem igazít el, mely szerint a "fehértüske" (ang. whitehorn "galagonya") nem tûri meg a "feketetüskét" a szomszédjában. Ez a hiedelmek természetének megfelelõen éppen azt jelenti, hogy a kökény és a hasonlóan baljós galagonya szomszédolnak egymással. Mivel Beltane május 1-re esett, s e nap vigíliája volt a kökénypálcás boszorkányok "nagyszombatja", és mivel május angolul galagonyát jelent, csak Beltane napja lehet az, amikor e két fa megküzd egymással. Csatájukban a galagonya kerekedik fölül, ahogy jõ a galagonya hónap Beltane után.


© CopyLEFT ANdi, 1998. Licensed under GPL