MIK A RÚNÁK?

A rúnák alfabetikus jelek, az észak-európai népek használták az I. századtól kb. a középkorig.

Azonkívül, hogy írott ábécé volt, szimbólumrendszerként is alkalmazták mágikus célokra és jóslásra. Alakjuk és jelentésük feliratokban és kéziratokban maradt fönn.

A legfontosabb különbség, ami megkülönbözteti a rúnaábécét más ábécéktől, az,hogy minden egyes betűnek vagyis rúnának jelentése van. Például ábécénk első három jelének, az "á", "bé", "cé" kiejtett hangoknak semmi értelme, viszont az első három rúna: "fehu", "uruz" és "ţurisaz" létező szavak a germán nyelvben, jelentésük: nyáj, mammut és óriás. A rúnáknak mágikus és vallásos jelentése is volt, ezáltal vált az írás egyszerű folyamata mágikus cselekvéssé. Azonkívül, hogy jóslásra is alkalmazták, varázsigéket is alkottak belőlük.

Ma újra felfedezik a rúnák szimbólumrendszerét és mérhetetlen népszerűségnek örvend a rúnajóslás. Kulcsot ad kezünkbe ahhoz, hogy megértsük ősi népek ma is eleven gondolkodásmódját, azokét, akik a rúnákat megalkották, és sokat tanulhatunk egy olyan életmódtól, ami talán egyedibb módon kapcsolódott a természetes világhoz és a szellem birodalmához, mint a miénk.


© CopyLEFT ANdi, 1999. — Licensed under GPL