Wicca-kislexikon

Némileg frissítve: 2000. október 20.
(Bocsi az üres helyekért, azok részletesebb kifejtést igényelnek, vagy alaposabb utánanézést.Türelem!  ;-)


Ásványok 
Coven:

Divináció:

jóslás. Történhet kártyák (tarot), tûz, víz, stb. segítségével. Január 21. hagyományosan a tûzjóslás ideje. *

Esbat:

kisebb boszorkányünnepek, a hold fázisainak megfelelõen.. Ld. még: Sabbat, és mágikus kör.

Gyógynövények

Individuáció:

Kompenzáció:

Tudjuk, ha a lélek egyfajta alapszükségletét elfojtja, akkor az valamilyen módon kiegyensúlyozásra tör, a másik aspektus erõteljesebb hangsúlyozásával. Ez többnyire az álmok, fantáziák tanulmányozásával fejthetõ meg. Például aki túlzottan az elmélet, a tudatosság felé fordul, azt könnyebben lephetik meg számára érthetetlen, megmagyarázhatatlan, misztikusnak tûnõ képek, történések, jelentõségteljes álmok.Ellenben aki túlzottan belefeledkezik az álmok világába, az elõtt "elhallgatnak" az álmok, semmitmondóvá válnak, így figyelmeztetve a lelket arra, hogy ideje lesz visszatérni az út közepére, közelíteni a tudatosság felé. Családoknál is megfigyelhetõ: ahol az egyik szülõ túl szigorú, általában a másik szülõ túlzott engedékenységgel próbálja kompenzálni a megbomlott egyensúlyt, és viszont. - Ez a jelenség a természetben bárhol érvényesülhet.

ley-vonalak:

Mágia:

Bizonyos pricípiumokhoz való hûség, és az akarat bölcs irányítása a kívánt cél felé. Wicca-hit szerint a mágikus tett következménye háromszorosan száll vissza a "feladó" fejére, ezért igen körültekintõek a mágia alkalmazásában. (Folyt. köv., egész oldalas)
 

Pentagramma:

nem tévesztendõ össze a pentákulumal. Ez csak egy ötágú csillag, kör nélkül.*

Pentákulum:

a Wicca jele. Szokták boszorkánycsillagnak is hívni. Körbezárt, csúcsával fölfelé mutató ötágú csillag. A lefelé mutató csillag a beavatás 3. fokozatát jelenti. Ez utóbbi a sátánisták kedvelt szimbóluma is, valószínûleg azért, mert a kereszténységgel szembenállást próbálják vele érzékeltetni. A fölfelé mutató csillag a szellemi magaslatok irányába törekvést szimbolizálja, a lefelé mutató az alvilág sötét erõit szólítja meg. *

Sabbat


Vissza az indexhez

* ezúton is köszönöm Zelda közremûködését és segítségét az egyes szócikkekhez.

© CopyLEFT ANdi, 1998. — Licensed under GPL