Az Oroszlán

Tudjuk, hogy az évkör négy sarokpontjának egyik fõ alakja az Oroszlán, az Ökör/Bika, (ld. Beltane) a Sas (ld. Samhain) és a Szellem (ld. Ostara) társaságában. Ez a "teremtés idejére" utal vissza, amikor a Bika volt a tavaszpont, az Oroszlán a nyári napforduló, a Skorpió az õszi napéjegyenlõség és Vízöntõ a téli napforduló csillagképe.

A négy jelképes alak az égtájakat is szimbolizálja, és bõvebben olvashatunk róluk az Apokalipszis Jel. 4, 6-7-ben is.

A Tarot-ban több lapon is megjelenik az Oroszlán és a négyesség többi szimbólumának alakja. (Ld. tarot)

Az oroszlán minden kultúrkörben az uralkodó, a király jelképe. A sörényes, méltóságteljes oroszlánfejet nem volt nehéz a Naphoz társítani, így az oroszlán egyben napszimbólum is.

A zodiákus ötödik jegye (július 21- augusztus 20.) A jegy uralkodója a Nap. A csillagképet az állatöv királyának tartották, legfényesebb csillaga a Regulus ("kiskirály"). Ptolemaiosz görög csillagász e csillagot tartotta a zodiákus 1. fokának Az emberi szervek közül a szív és a hátgerinc felel meg neki, nem kell különösebb magyarázat, hogy miért.

A szárnyas oroszlán Szent Márk evangélista szimbóluma, Velence címerállata.

Az oroszlános verembe vetett Dániel próféta névnapja július 21.: éppen az a nap, amikor az Oroszlán csillagjegybe lépünk.

A sarkalatos erények közül az Erõ, a hét fõbûn közül a Gõg állatszimbóluma.


© CopyLEFT ANdi, 2000. — Licensed under GPL