Szent Iván-nap, Szent Iván-éj, Keresztelõ Szent János napja, "virágos" Szent János napja, nyári napforduló, Alban Hefin (druida), Alban Heruin ("A Part Fénye": a "Föld Fénye" és a "Víz Fénye" - azaz a két napforduló közti ünnep), verbéna-ünnep (spanyol), Tölgyünnep (kelta)

(Keresztelõ Szent János: Firenze védõszentje. Ez a nap a születésnapja.)

A nagyobb szabbatok: Samhain, Beltaine.
Kisebbek: Litha, Yule.


Az év leghosszabb napja, a föld bõsége, szépsége, ereje teljében. Csúcspont. Ettõl kezdve rövidülnek a napok, míg Yule napján újra meg nem fordul a Nap járása. E nap alkonyán, akárcsak Samhainkor, megnyílnak a világok közti kapuk, és a tündérnép átjön a mi világunkba. Fogadjuk õket szeretettel, lássuk õket vendégül, meghálálják! ;-)

A dolgok ma ellenkezõjükre fordulnak, megkeverednek (Shakespeare: Szent Iván-éji álom). Ez a nap a kívánságok ideje.

LITHA: Liða: szász gabonaistennõ ~ Ceres, Démétér (a szó jelentése: Hold). Az angolszász naptár hatodik és hetedik hónapja: aerra Liða (Litha elõtt);  aefterra Liða (Litha után) (nagyjából június, július megfelelõje).

Vetés és aratás közti idõszak. Jegyváltás, házasságkötés kedvelt idõszaka június (június egyik neve: Honey-moon, így lett a nászút elnevezése. Egyébként a mézgyûjtés idõszaka ez a hónap, erre utal eredetileg a név) Másik nevei: Mead-moon, "mézsör-hónap"; "páros hónap"; "Szeretõk hava".

Május, azaz Beltane hava az Istennõ és az Isten szent házasságkötésérõl, a Természet nászáról szól. Ezért az emberek házasságkötését ezzel egyidõben szerencsétlennek tartották. Erre a június hónapot tartották fönn.

szász hagyomány

a nyár bôségérôl szól, érettség, szerelem, szex. Beltane ifjú tavaszi energiája. Öröm, elevenség, zenit, minden zöld, minden virágzik, minden termõre fordult.

Élénk színek, virágok, nõ a vetés, a földeken a bõséges aratás ígérete.

Szenvedély, forróság, érzékenység. A hûs nyáréjszakák erõvel töltenek fel.

Öntözés, gyomlálás

Tölgykirály - Magyalkirály: a Nap két megnyilvánulása. Ekkortájt a Magyalkirály legyõzi a Tölgykirályt, akinek lelke Caer Arianrhod-ba száll alá, hogy megújuljon, a Magyalkirály pedig elkezdi félévig tartó uralkodását az év "hanyatló" felében, miközben a sötétség egyre nõ. E napon a pozitív energia a föld, az anyag dolgok felé irányul. Kulcsszó: személyiség, egyéniség.


© CopyLEFT ANdi, 2000. Licensed under GPL