Indián asszonyok bölcsessége

A világ szépségérõl s az élet titkáról

PALATINUS, 1997


Ez az asszonyok ideje
Indián életünk
Valami bölcsebb nálad
A jó életrõl
Gyermekek, mily becsesek
Dalaink ereje
Az asszonyi varázserõ
Ismerni az Életet -nem félni a Halált
A fordulat ideje

EZ AZ ASSZONYOK IDEJE

Olyan erõk munkálkodnak, amelyekrõl a legtöbben közülünk nem akarnak tudomást venni... Asszonyi mivoltomban szólok, mert ez az asszonyok ideje, az asszonyok kora. Megvannak a magunk próféciái, s ezeket a dolgokat közhírré kell tenni.

Asszonyi mivoltunk teszi lehetõvé a spirituális párbeszédet. Nem vagyok férfiellenes. A cselekvés férfidolog. A termelés férfidolog. De egyensúlynak kell lenni. Ha a szelíd belsõ hangra hallgatunk, akkor vagyunk kiegyensúlyozottak. De vigyázz! Két hang létezik; ez már csak így van. Hallgass mindig a jobbik hangra, arra, amelyik szelídebben szól. A másik sötét, megpróbál uralkodni, s olyan dolgokra rávenni, amely mérget táplál, önzõvé akar tenni, s bánt. Mindenkinek, aki erre a világra születik, van egy feladata, s vannak bizonyos erõk, amelyek útján vezérelik, hogy sikerrel járjon. Hogy ezt a feladatot legtisztábban kifejezésre juttathasd, ahhoz testileg és lelkileg együtt kell mûködni a szellemmel.

Idõs indián asszony, aki nem akarja megnevezni magát


Ez az asszonyok ideje. Az asszony megmutatja nekünk, mit érzünk. Ha a környezetemben lévõ asszonyokat megnézem, szomorúságot, s valami búskomorságot látok bennük. Ezek az asszonyok érzik, amit a Föld érez - a Föld szomorúságát és búskomorságát gyermekei mostani életvitele miatt. Az asszonyok ezt érzik; ez az érzés ott él a szívükben, erõsebben, mint a férfiakban, mert a férfiak mindig el vannak foglalva valamivel. A férfiaknak el kell ismerniük, hogy bennük is van egy nõi lélek, s itt az ideje, hogy ugyanazt érezzék, mint asszonytársaik.

El kell ismerni az asszonyokat. Hitelt kell adni az asszonyok szavának. Az asszonyok meg fogják mutatni magukat. A világ vagy felfigyel rájuk, vagy nem, de az érzés olyan erõs, hogy az asszonyok megmu tatják magukat, s hangot adnak érzéseiknek. Akár akarják hallani, akár nem, ez így lesz, mert ennek így kell lennie. Eljött az idõ.

Wickie Downey, TewaAzt mondta, bajban van a Föld, bajban van a földrész, s hogy a mi a földünkön, a Teknõsbéka szigetén* baj van az egyensúllyal. Azt mondta, hogy az erõszakos, agresszív, analitikus, intellektuális, felépítõ, aktív energia nagyon túlsúlyba került az asszonyi befogadó, tápláló, magát megadó energiával szemben. Azt mondta, ki kell egyenesednünk és meg kell találnunk az egyensúlyunkat. S mivel elveszítettük az egyensúlyunkat, nagyobb súlyt kell fektetnünk a megadásra, arra, hogy képesek legyünk befogadni, adni, táplálni. Asszonyként szólt hozzám, s az én feladatom, hogy ezt az üzenetet elsõsorban az asszonyoknak továbbadjam. De nemcsak az asszonyoknak van nagy szükségük rá, hogy ily módon megerõsödjenek; mindnyájunknak egyformán szükségünk van erre, úgy a férfiaknak, mint a nõknek. Az asszonyok beleszülettek ebbe a térbe. Nekünk természetesebb a befogadás, a táplálás. Az asszonyok testi felépítése is ezt hangsúlyozza. Mégis még a mi asszonyainknak, a mi társadalmunkban is nehezére esik ezt a feladatot teljesíteni. Egyikünk sem tanulta meg, hogyan kell egyszerûen engedni, hagyni, hogy ez a dolog megtörténjen. Tudjuk, hogyan kell valamit megtennünk, tudjuk, hogyan állítsunk elõ valamit, hogyan készítsünk el valamit, tudjuk, mit hogyan kell megpróbálni. De hagynunk kell, hogy nyitottak legyünk, meg kell adni magunkat, szolgálnunk kell. Mindezekrõl a dolgokról szinte semmit sem tudunk. Még azt is mondta nekem, hogy elsõsorban az asszonyoknak kell megtalálniuk azt a helyet, a saját helyük erejét, és hogy az egész társadalomnak, így a férfiaknak, mint a nõknek szüksége van erre a kiegyenlítõdésre, hogy magunkat is kiegyensúlyozott állapotfia hozhassuk.

* Az észak-amerikai indiánok mitológiájában Észak-Amerika elnevezése (A ford.)

Brooke Medicine Eagle, Nez Percé és SiouxA férfiak a belsõ körben ülnek, az asszonyok mögöttük.

Az asszonyok ugyanannyit tudnak, mint a férfiak, s gyakran kérnek tõlük tanácsot.

Az asszonyokat mindig érdekli, mit csinálnak a férjeik, gondolataikat ez foglalkoztatja.

Sarah Winnemucca Hopkins, PaiuteAkkor is tudtam, és most is tudom, hogy amit mi ezen a szigeten õriztünk, az nem tökéletes. A tudás szét van szóródva, de ha tudásunkat minden asszonnyal megosztjuk, a szétszóródott részek újra egyesülhetnek. S azok, akik békére, bátorságra, igazságra és szeretetre vágynak, rá fognak jönni, hogy ezek a dolgok mind nyájunkban megtalálhatók, s hogy ezt a tudást az asszonyok igazsága táplálja.

Nootka indián asszonyMennydörgõ-Asszony vagyok, Zengõ asszony vagyok,
Pók-Asszony vagyok, Kolibri-Asszony vagyok,
Sas-Asszony vagyok, magas Sas-Asszony vagyok,
A forgószél Forgó-Asszonya vagyok, Szent-Elvarázsolt-Hely Asszonya vagyok, Üstökösök Asszonya vagyok, igen, Jézus Krisztus mondá,
Õs-Asszony vagyok, igen. Jézus Krisztus mondá.

Marig Sabina, Mazateka sámánasszony


Intuitív erõid a Holdad idején a legerõsebbek, mert ez a tisztulás ideje, s a régi eltávozik belõled. Ez alatt az idõ alatt a Hold-kunyhóba mész, ahol csak azt csinálod, amit szeretsz. Egyik testvéred gondoskodik a gyerekeidrõl. Nem fõzöl a férfinak, mert a táplálék összes élõ energiáját felvennéd, s magadba szívnád... Ezért nem hagyják a gyógyító sámánok sem, hogy megérintsd õket, mert elvennéd az erejüket, energiájukat. Nem veszel részt a gyógyítási ceremóniákon, mert a ceremónia ereje csak beléd áramlana. Egy asszony képes volt arra, hogy boszorkányos varázzsal megejtsen egy férfit, ha Holdjának idején hált vele, elvette tõle az erejét s megzavarta az elméjét. Az asszonyok a Hold-kunyhóban álmodtak, s a rákövetkezõ nap reggelén, amíg az álom frissen emlékezetükben élt, azonnal vagy egy sámánhoz, vagy a falu fõnökéhez kellett mennüik, hogy elmeséljék neki álmukat, mert ezek az álmok vezérelték az embereket.

Oh Shinnah FastwolfAz vagy, ami az édesanyád.
A világot, s minden létezõ dolgot az édesanyád szemével látsz. Amit késõbb az apáktól tanulsz. az valami más.

A kultúrák láncolata asszonyok lánca, akik a múltat összekötik a jövõvel.

Shirley Hill Witt, MohawkMi, akik a hagyományaikat õrzõ indiánok közé tartozunk, igyekszünk a hagyományaink szerint élni, ez a szertartásaink lényege.

A legtöbb ember soha nem kerül kapcsolatba a szellemmel, mert nem jutnak túl a testen. Ez bizony nagy kár.

Mások nem jutnak túl az észen, a dolgok logikáján.

A szellemi túl kevés táplálékot kap, de ettõl még létezik. Az asszonyok tudnak a létérõl. Néhányan kezdik megérteni, s elismerni a szellem létezését. Jobb lenne, ha Ti, férfiak is több megértéssel viseltetnétek iránta!

Amíg a szellemiségrõl nem veszünk tu domást, addig sok szerencsétlenség, háború, az élvezeti cikkekkel való visszaélés számos formája, igények, vágyak, éhség és szeretetnélküliség kísér bennünket. Az erõszak mindenféle formája létezik az emberek között, az állatok, a Föld és az egész teremtés ellen. Mindezek a nehézségek hosszú távon mély sebeket okoznak.

Mindenkinek megvan a maga útja. Mindenkinek! Ahhoz, hogy a saját utadat járhasd, meg kell értened az összefüggéseket, szeretetet és tiszteletet kell táplálni magadban. Ha letérsz errõl az útról, fájdalom és zavarodottság lesz a részed, teljesen mindegy, hogy egyébként mit teszel. Ugyanez érvényes egy egész országra, mind az egész világra. Ma ezen a ponton állunk. Nézz körül, mi történik a világban.

A dolgok változnak. Ez az asszonyok ideje. Ebben bizonyos lehetsz, eljött az asszonyok ideje, ha látják, ha nem. A befogadás korát éljük, s a befogadás asszonyi tulajdonság.

Idõs indián asszony, aki nem akarja megnevezni magát


Mi, asszonyok fûzzük össze az igazság pillanatait. Újra hiszünk benne, hogy jogunk van a teljességre. Fekete, sárga és fehér testvéreink találnak egymásra, s az elszórt részekbõl megpróbálnak egészet alkotni. Csakhogy az általunk megmentett és megõrzött részigazságok nélkül nem tud kialakulni a teljesség. Az általunk õrzött igazság nélkül az asszonyok nincsenek felvértezve, pedig szükségük van a védelemre. Ha titkainkat továbbra is magunknak õrizzük, ezzel a Gonoszt segítjük az asszonyok szellemének elpusztításában.

Ezért testvéreinknek -valamennyi Nõvérünknek - kezet kell nyújtanunk, s arra kell kérnünk õket, hogy osszák meg velünk igazságukat. Nem marad más választásunk, mint hinni abban, hogy az asszonyok az egymásnak átnyújtott ajándékot szeretettel és tisztelettel fogadják. Minden gátat vet a Gonosz hatalmának, ahogy ez már máskor is megtörtént ezen a szigeten. Az egykor tiszta vizû folyóink most szennyezettek, a zöld erdõkkel borított hegyeink kopaszok, a tenger élet-halálharcát vívja, Ahol régen halak milliói úszkáltak, most egy szál sincs belõlük. S ez a hideg Gonosz mûve. Utolsó kincsünk, ami megmaradt nekünk, ami megóv a Gonosz hatalmától az asszonyok titkos igazságai.

Nootka indián asszonyAki önnön magát nem szeretheti,
senkit sem szerethet
Aki szégyenli testét, szégyell
minden élõ elevent
Aki piszkosnak tartja testét,
el van veszve
Aki a már születése elõtti
adományokat nem tiszteli,
soha semmit nem fog tisztelni igazán


Nootka indián asszony


© CopyLEFT ANdi, 1998. Licensed under GPL